Công trình Villa tại Bà Rịa - Vũng Tàu

hình ảnh 1 - Công trình Villa tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 

hình ảnh 2 - Công trình Villa tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Công trình Villa tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Bản vẽ diện tích