Liên Hệ

KHÔNG GIAN CỘNG

Địa Chỉ: 100 – 100A , Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, TP.HCM

GPKD/MST:  0312278508 

Điện thoại:    0914 245 579

Email: thuy.kgc@gmail.com