Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng
Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng
Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng
Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng

DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN

CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG SẢN PHẨM – CHI TIẾT ĐẾN TỪNG CM

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Các dịch vụ về tư vấn thiết kế và quản lý dự án đầu tư được quản lý và thực hiện bởi Không Gian Cộng bao gồm:

  • Tư vấn giám sát, Quản lý dự án công trình.
  • Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án.
  • Khảo sát, thiết kế thi công kỹ thuật và lập dự toán các công trình.
  • Tư vấn đấu thầu, chuẩn bị và lập hồ sơ mời thầu.
  • Lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các chủ đầu tư khác.
  • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khi có yêu cầu.
  • Khoan khảo sát, thăm dò địa chất khoáng sản.
  • Định giá xây dựng và thực hiện dịch vụ tư vấn đầu tư.
Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng
Dịch vụ thiết kế và thi công dự án Không Gian Cộng

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN